Leírások

Kipufogó működése feladata:

A kipufogó rendszer feladata:

-hangenergia elnyelése

-turbulens áramlás csillapítása

-a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése

– a kipufogógáz szabadba vezetése

A hangterjedés két különböző módszerrel akadályozható meg (a kipufogóból kilépő hang tompítása):

Hangcsillapítás:

A hangterjedés megakadályozása a reflexió megakadályozásával és a különböző hangfrekvenciák előrehaladó ill. a visszaverődő hullámainak átfedésével (interferencia) valósítható meg. A hangtompítást ebben az esetben többfajta módszerrel külön-külön, vagy azok egy dobban való alkalmazásával lehet megvalósítani. Ilyen módszerek többek közt: fojtás, rezonátor, láncszerű elvezetés, abszorpció, interferencia, reflexió

Hangtompítás:

A hangenergia súrlódás hatására egy megfelelő hangelnyelőanyagban hővé alakul át.

A gépjárművek kipufogójának működése:

A gépjárművek kipufogója csövekből és kipufogó dobokból áll. Modernebb járműveknél a kipufogóba belekerült a katalizátor is, ami a környezeti hatások csökkentésén kívül a hangtompításban is aktívan részt vesz. A kipufogó rendszerekben általában egy vagy két darab kipufogódobot alkalmaznak a kellő hanghatások elérésének érdekében. Ezek a kipufogódobok általában kombinált hangtompítók amik, a reflexiós- és az abszorpciós tompítók kombinációi. Ebben az esetben a hangtompító reflexiós része, több egymáshoz illesztett kamrából épül fel, melyek lyukacsos (perforált, pikkelyezett) csövekkel kapcsolódnak össze. Ez a módszer a kisfrekvenciás tompításra alkalmas (=mély hangok). Az abszorpciós rész hangelnyelőanyaggal ásvány-, üvegszálas-, fém- vagy kerámiagyapottal töltött kamrákból áll, amiben a kipufogógázt perforált csöveken keresztül vezetik, így a perforált csövön lévő lyukakon keresztül a kipufogógáz nagy része a hangtompító anyagba áramlik. Ezek a tompítók a magas hangfrekvenciák csillapítására szolgálnak (=magas hangok).

A hangtompító áramlási ellenállását alacsonyan kell tartani. Ellenkező esetben a kipufogási ütemben felfelé haladó dugattyút fékezi, ezáltal a motor veszít a teljesítményéből, a megfelelő öblítést gátolja. A rendszerekben az előhangtompító főként a motor teljesítményillesztését, míg a főhangtompító a tényleges hangtompítást szolgálja. A kipufogókról érdemes tudni, hogy a hangtompítók és a csövek károsodását főként nem a külső hanem a belső korrózió okozza. A tüzelő anyag égésénél víz képződik, ami láthatatlan formátumban vízgőzként távozik a kipufogórendszerből. 1 liter tüzelőanyag elégetésekor kb. 1 liter víz képződik. Alacsony hőmérsékleten a vízgőz egy része, lehülése következtében lecsapódik. Az ebből keletkező kondenzvíz a kipufogó rendszerben összegyűlik és a kipufogógáz kénkomponensével kénes savat képez. Ez károsítja belülről a kipufogórendszert. Szerkezeti anyagként ezért jó minőségű acélt kell alkalmazni, amely vagy rozsdamentes, vagy az igénybevételnek megfelelően alumínium réteggel vonnak be.

Katalizátor működése:

A katalizátorok olyan anyagok, amelyek egy adott reakciósebességét megnövelik anélkül, hogy maguk maradandóan megváltoznának.

A katalizátor elsődleges feladata a gépjárműveknél az, hogy a motorok kipufogógázának károsanyag-tartalmát csökkentse. Ezt azzal éri el, hogy a működése során fellépő magas hőmérsékleten a benne található nemesfémek a káros anyagok egy részét oxidálják, vagy ártalmatlan anyagokká alakítják. Ha a motor beállítása nem a gyári adatoknak megfelelően történik, ill. a motornak egyéb hibája van, vagy a kipufogó a katalizátor előtti szakaszon nem megfelelően tömített, akkor a katalizátor hatásfoka és élettartama jelentősen lecsökken, és a katalizátor azonnali meghibásodásához vezethet.

A gyártáskor a nemesfémeket a katalizátor-mag extrudált kerámia méhsejt szerkezetére viszik fel. A kerámia-mag áramlási csatornák százait tartalmazza, ezek biztosítják, hogy az átáramló kipufogógázok a lehető legnagyobb felületen érintkezzenek a katalitikus reakciót létrehozó nemesfémekkel. A reakció csakis közvetlen érintkezés útján jön létre, ha a katalizátor magja szénnel, olajjal, vagy ólommal eltömődik, jelentősen lecsökken a katalizátor hatékonysága.

A gépjármű katalizátoroknak három fő fajtája létezik: két gázkomponensre ható, három gázkomponensre ható, és az utóbbi levegő-befúvásos változata. (Ezek angol nevéből (2-Way, 3-Way) ered a nálunk helytelen tükörfordításban meghonosodott “kétutas” illetve “háromutas” elnevezés.) Ezek különböző módszerrel, más-más kémiai reakció útján csökkentik a kipufogógáz károsanyag-tartalmát. Az első katalizátorokban szemcsés magot alkalmaztak, ma már a legtöbb modern katalizátorban szabad átfolyású kerámia méhsejt szerkezetű magot találunk. A gépkocsikon alkalmazott katalizátorok fajtája évjárattól, motor űrtartalomtól és a gépjármű súlyától függ. Egyes járműveken többfajta katalizátort vagy elő-katalizátort is találunk.

Két gázkomponensre ható oxidációs katalizátor (Two-Way Oxidation Converter)

A két gázkomponensre ható katalizátorokat Amerikában 1975 és 1985 között gyártott gépkocsikon használták. Ezek az elégetlen, káros szénhidrogéneket és szénmonoxidot oxidáció útján vízzé és széndioxiddá alakították.

HC és CO ——> OXIDÁCIÓ ——> H2O és CO2

Három gázkomponensre ható redukciós/oxidációs katalizátor (Three-Way Reduction/Oxidation Converter)

A három gázkomponensre ható katalizátornak hármas hatása van. A nitrogénoxidokat nitrogénné és oxigénné redukálja, ugyanakkor – mint a két komponensre ható katalizátor – a szénhidrogéneket és szénmonoxidot vízzé és széndioxiddá oxidálja.

NO2 ——> REDUKCIÓ ——> N2 és O2
HC és CO ——> OXIDÁCIÓ ——> H2O és CO2

Három gázkomponensre ható redukciós/oxidációs katalizátor levegőbefúvással (Three-Way + Air Reduction/Oxidation Converter)

Ez a változat ugyanazt a módszert alkalmazza mint az előbbi: redukál és oxidál. A különbség abban áll, hogy itt a két különálló katalizátor mag közé levegőt vezetnek, növelve ezáltal az oxidáció hatékonyságát. Az első mag végzi a redukciót, a második az oxidációt. Olyan ez, mintha két katalizátor működne egy házban.

NO2 ——> REDUKCIÓ ——> N2 és O2
HC és CO ——> OXIDÁCIÓ ——> H2O és CO2

Három gázkomponensre ható szabályzott katalizátor:

A három gázkomponensre ható katalizátorok általában ebbe a csoportba sorolhatók. A hármas reakció együttes létrejöttének feltétele, hogy a nitrogén-oxidok mellett megfelelő mennyiségű CO és szén-hidrogén is legyen a kipufogógázban. Ezt úgy biztosítják, hogy a katalizátor elé egy oxigénmérő szondát építenek be, és annak a jele alapján egy elektronika szabályozza az üzemanyag beadagolást, keverékképzést. Amennyiben az oxigénmérő szonda (lambda-szonda) nem működik tökéletesen vagy nincs jelen a rendszerben, abban az esetben a katalizátor hatásfoka csökken élettartama rövidül. Az utóbbi években a magasabb környezetvédelmi elvárások miatt, a gépkocsikat 2db lambda-szondával látják el, ebből az egyik a katalizátor előtt található, ez adja a keverékképzéshez szükséges adatokat míg a második szonda az un: kontroll szonda a katalizátor mögött található, és ez a szonda a katalizátor hatásfokát méri. Ezeknél a katalizátoroknál különleges tölteteket alkalmaznak, melyek garantálják a hosszabb élettartamot stabil alacsony szintű káros anyag kibocsájtást. Amennyiben a katalizátor hatásfoka csökken, a hátsó szonda azt az elektronikának jelzi ami a műszerfalon kijelzésre is kerül (motor hibakód jelenik meg), ill. néhány típusnál a motor vezérlése vészprogramra korlátolt üzemmódra kapcsol át.

Előkatalizátor és fő katalizátor

A fent leírt három katalizátor változatnak van egy fontos közös jellemzője: a redukció vagy az oxidáció megindulásához el kell érniük egy minimális működési hőmérsékletet. A gépkocsi indításától a katalizátor üzemi hőmérsékletének eléréséig tartó időszakban a leggyengébb a katalizátor hatásfoka, ekkor bocsájtja ki a gépkocsi a legtöbb káros anyagot. Ezért egyes gépkocsiknál közvetlenül a beömlőcső után előkatalizátort iktatnak be a kipufogórendszerbe, amely “besegít” ezen felmelegedési időszak alatt. Az előkatalizátor kis mérete, és a motorhoz való közelsége miatt hamarabb üzemi hőmérsékletre melegszik, mint a fő katalizátor. A kipufogógázok az előkatalizátorból előmelegítve jutnak a fő katalizátorba, így az is hamarabb éri el a szükséges hőmérsékletet. Modern gépkocsiknál az előkatalizátort elhagyva a motorközvetlen közelébe építik a főkatalizátort ami biztosítja annak gyors bemelegedését. Ezt a gépkocsikban közvetlen a motor kiömlőjére építik úgy kialakítva, hogy a kipufogógáz a lehető legrövidebb idő alatt elérje a katalizátort.

Az univerzális katalizátorok

Az univerzális vagy általános katalizátorok fő előnye az, hogy egy típussal gépjárműmárkák és típusok széles körét lefedhetjük. katalizátorcsere esetén az univerzális katalizátorok megfizethető alternatívát jelentenek az autógyári katalizátorokkal szemben. A régebbi típusoktól egészen a legmodernebb változatokig minden típusú gépkocsihoz elérhető kiváltó vagy univerzális katalizátor.

Diesel katalizátorok, részecskeszűrők:

A dízel gépkocsiknál általában két gázkomponensre ható katalizátorokat használnak ami a CO és a HC kibocsátás csökkentésére szolgál. Az újabb magasabb környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő gépkocsiknál azonban DPF szűrőket (Diesel Particulate Filter) azaz részecskeszűrőket is használnak. A részecskeszűrő mint nevéből adódóan is látszik a kipufogógázban lévő részecskéket főleg a kormot szűri ki. A dízel károsanyag-kezelés utolsó fontos eleme a NOx kibocsátás csökkentése. Ez történhet az SCR katalizátor vagy a NOx tároló katalizátor katalizátor segítségével, mely megköti a szegény-keverékes üzemben a kipufogógáz NOx tartalmát, és dús üzemállapotban redukálja a N és CO2 -vé. Az CSR technológia során a kipufogógázt egy katalizátorba vezetik, ahol egy különleges folyadékot adnak hozzá. Ezáltal a motor beállításai lehetnek olyanok, hogy ne kormoljon, mert a nagyobb mennyiségben kibocsátott egyéb károsanyagok a katalizátorban átalakulnak. A korommentes égés ugyan is erősen megnöveli a kipufogógáz nitrogén-oxid tartalmát, aminek a szintjét szintén lejjebb kellene szorítani.

A DPF vagy részecske-szűrő:

A dízel részecskeszűrő olyan egység ami a dízelmotorok által kibocsátott kipufogógázból kiválasztja az égés során keletkező kormot. A részecskeszűrő egy hosszú egység aminek a belsejében vékony kacskaringós járatok vannak, amelyekben megmarad a korom. Ennek főként a tisztítása jelent gondot hiszen egy idő után eltömődik. Erre több fajta módszert is alkalmaznak a gépkocsigyárak a két legelterjedtebb az adalékanyag hozzáadása nélkül működő ill az adalékanyag hozzáadásával működő.

Adalék anyag nélkül működő: abban az esetben ha adalékanyagot nem használnak, a katalitikus anyaggal bevont szűrő olyan nemesfém bevonatú szűrőbevonattal rendelkezik, amely kettős funkciót lát el. A passzív regeneráció során lassan környezetkímélő módon széndioxiddá alakítja át a katalitikus átalakítóban lerakódott kormot. Ehhez a kipufogógáz hőmérsékletét meg kell emelni amit a gépkocsi motorvezérlő elektronikája mesterségesen végzi úgy hogy a befecskendezést az optimálistól eltérően időzíti így a kipufogó gázok hőmérséklete magasabb lesz. Így a regenerációhoz nincs szükség adalékanyagra.

Adalék anyag hozzáadásával működő: Az adalék anyag hozzáadásával működő rendszereknél az adalék anyag feladata a koromszemcsék gyulladási hőmérsékletének csökkentése. A regeneráció az elektronika által befecskendezett adalékanyag hozzáadásával az adalékanyag használatával történik.

LADA 1200-1500 SPORTRENDSZER:

A Lada sportrendszer a gépkocsi gyári rendszerével azonos vonalvezetésű, a gyári öntvény leömlőhöz illesztett sportrendszer. Felszereléséhez a gépkocsi karosszériájának módosítására, hegesztési tudásra, nincs szükség. Lehetőség van a leömlő cseréjére is, sport leömlőre, viszont ebben az esetben az ipszilon módosul, és plusz alkatrész megvételére (leömlő) van szükség. A leömlő a kiegészítők közt található meg.

LADA SAMARA SPORTRENDSZER:

Samara sportrendszer a gyári rendszernek megfelelően helyezkedik el a gépkocsin. A 60-as rendszer esetén a hátsó dobot nem tudjuk készre összeállítani a szűkös hely és a hajtási rádiusz eltérése miatt. Ebben az esetben a hátsórészt alkatrészben tudjuk adni ami azt jelenti, hogy maga a dob össze van állítva a cső, a csatlakozó, és a fülek készen vannak, de ezeket az alkatrészeket a gépkocsin a helynek megfelelően kell összerakni, összeállítani. A hátsódob összeállításához hegesztési tudás szükséges.

LADA NIVA SPORTRENDSZER:

A Niva sportrendszer a gyári rendszernek megfelelően helyezkedik el a gépkocsin. A 60-as rendszer esetén itt is a hátsó dobot nem tudjuk készre összeállítani a szűkös hely és a hajtási rádiusz eltérése miatt. Ebben az esetben a hátsórészt alkatrészben tudjuk adni ami azt jelenti, hogy maga a dob össze van állítva a cső, a csatlakozó, és a fülek készen vannak, de ezeket az alkatrészeket a gépkocsin a helynek megfelelően kell összerakni, összeállítani. A hátsódob összeállításához hegesztési tudás szükséges.

SKODA FAVORIT SPORTRENDSZER:

A Favorit sportrendszer a gyári vonalvezetésnek és a kialakításnak megfelelően helyezkedik el a gépkocsin. A 60-as rendszer esetén ebben az esetben is a hátsó dobot nem tudjuk készre összeállítani a szűkös hely, és a hajtási rádiusz eltérése miatt. Ebben az esetben a hátsórészt alkatrészben adjuk, ami azt jelenti, hogy maga a dob össze van állítva a cső, a csatlakozó, és a fülek készen vannak, de ezeket az alkatrészeket a gépkocsin a helynek megfelelően kell összerakni, összeállítani. A hátsódob összeállításához hegesztési tudás szükséges. A gépkocsira 4-leömlő is szerelhető, de a rendszerekkel nincs jelen pillanatban összekötve a leömlő. A leömlő felszerelésekor az ipszilon nem szükséges, de a rendszerrel a gépkocsin össze kell kötni valamilyen flexibilis tag használatával. A leömlő az árlistában a kiegészítőknél található.

SUZUKI SWIFT SPORTRENDSZER:

A Suzuki Swift rendszer a 89-től 2000-évjáratig gyártott gépkocsik esetén használható. Az 1.3 8V típusokhoz elérhető 4-leömlő is, de ebben az esetben a katalizátor kimarad a gépkocsiból és egy plusz összekötő cső megvétele szükséges. Az alkatrészek a kiegészítők közt találhatók az árlistában.

TRABANT SPORTRENDSZER:

A Trabant gépkocsira 4-leömlő is szerelhető, de a rendszerrel nincs jelen pillanatban összekötve. A leömlő felszerelésekor a leömlő cső nem szükséges, de a rendszerrel a gépkocsin össze kell kötni valamilyen flexibilis tag használatával. A leömlő felszereléséhez hegesztési tudás szükséges. A leömlő a kiegészítőknél található.

WARTBURG SPORTRENDSZER:

A rendszer vonalvezetése a gyárival azonos, rögzítése is a gyári helyeken történik. A gépkocsira 4-leömlő is szerelhető. A leömlő felszerelésekor az ipszilon kimarad. A leömlő a kiegészítő alkatrészek között található.

LADA KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK SPORTRENDSZERHEZ:

A váltókerülős rendszer vonalvezetése, nem a gyári rendszernek megfelelően történik, hanem szinte egyenesen azért, hogy a váltót a kipufogó megbontása nélkül lehessen szerelni. A váltókerülős ipszilont, mindig egyediben kell készíteni, mivel nem a gyárival azonos a helyzete, az ott lévő helyek szűkösek, így a gépkocsinak megfelelően készül egyedi kialakításban.

LADA LEÖMLŐK, KIEGÉSZÍTŐI:

Ladához 3 féle leömlőt gyártunk jelen pillanatban. Az első az gyári helyzetű a felszereléséhez ipszilon szükséges mint a gyári öntvénynél Ez a leömlő 4-2-1-es kivitel. A leömlő csövei 38mm-er átmérőjűek az ipszilon 42mm-es és 50 ill 60mm-es rendszerhez is illeszthető. Ebben az esetben az ipszilon határozza meg melyik rendszerhez lesz szerelve. A VFTS leömlőkhöz karosszéria átalakítás szükséges, a felszerelésük minimum 60-mm es rendszerhez ajánlott. A 4-1 es kivitel nincs összehozva a rendszerrel megáll az alagútban így a felszereléséhez hegesztői tudás szükséges. A 4-2-1 es VFTS leömlő illesztve van az általunk gyártott váltókerülős középrészhez a felszereléséhez nem szükséges hegesztői tudás.

SKODA 120 FAVORIT MOTORRAL LEÖMLŐ:

A Skodákhoz gyártott leömlő mind a Favorit, Felicia, mind 120-as Favorit motoros Skoda esetében 4-1-es kivitel. A leömlő egyik esetben sincs összehozva a sportrendszerekkel, így a felszerelésükhöz hegesztői tudás szükséges.

SKODA 120 GYÁRI HELYZETŰ SPORTDOB:

Ezek a dobok a gyári öntvényhez csatlakoznak a dob a gyárival azonos elrendezésű, rögzítésű. Létezik halkabb és hangosabb kivitel. A halkabb kivitel 45-ös méretben míg a hangosabb kivitel 50-es méretben készül.

TRABANT 1,1 SPORT LEÖMLŐ:

A leömlő nincs összehozva a gépkocsik kipufogó rendszerével. A szereléséhez hegesztői tudás szükséges. A leömlő 4-2-1-es kivitel.

WARTBURG 1,3 SPORT KIEGÉSZÍTŐI:

Az 50-es rendszerhez illesztett leömlő, 4-2-1-es kivitel. A gépkocsi átalakítása nélkül felszerelhető.

RENDELÉSRE GYÁRTOTT JAVÍTÓ DOBOK ALUMINIZÁLT ANYAGBÓL:

A rendelésre gyártott javítódobok egyedi gyártásban készülnek. Lehetőség van, egyedi hosszban, és egyedi csőelrendezéssel rendelni a dobokat. A gyártás történhet, egy adott minta alapján, vagy egyedileg tervezett belső szerkezettel. Az ár abban az esetben változhat, eltérhet a fenti ártól, ha a kivitel több munkaórát vesz igénybe, esetleg speciális anyagokat, vagy szerszámozottságot igényel. A dobok készülhetnek hagyományos anyagból, vagy rozsdamentes kivitelben is. Itt feltüntetett árak, az aluplatírozott anyagból készülő dobokra vonatkoznak. A dobok hossza milliméter pontosságig megadható, de ovális palásttal szerelt dobok esetén maximum 700mm-er, míg hengeres palástú dobok esetén maximum 800mm-er lehet. Az árak többnyire, a dobok mérete alapján kerülnek megállapításra, ha a dob mérete 300mm, vagy az alatt van, akkor a 300mm-es ár vonatkozik rá, ha 301mm, és 400mm-er között van, akkor a 400mm-es ár vonatkozik az alkatrészre, ill, ha 401mm és 500mm-er között van akkor az 500mm-er-es ár vonatkozik a gyártásra. Az 500mm-er feletti dobok ára mindig egyedi számolás alapján kerül megállapításra. Ezzel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét.

DOB PALÁSTOK ALUMINIZÁLT ANYAGBÓL:

A rendelésre gyártott palástok egyedi gyártásban készülnek. Lehetőség van, egyedi hosszban rendelni a palástokat. A palástok készülhetnek hagyományos anyagból, vagy rozsdamentes kivitelben is. Itt feltüntetett árak, az aluplatírozott anyagból készülő palástokra vonatkoznak. A palástok hossza milliméter pontosságig megadható, de ovális palásttal szerelt dobok esetén ez maximum 700mm-er, míg hengeres palástú dobok esetén maximum 800mm-er lehet. Az árak többnyire, a dobok mérete alapján kerülnek megállapításra, ha a dob mérete 300mm, vagy az alatt van, akkor a 300mm-es ár vonatkozik rá, ha 301mm, és 400mm-er között van, akkor a 400mm-es ár vonatkozik az alkatrészre, ill, ha 401mm és 500mm-er között van akkor az 500mm-er-es ár vonatkozik a gyártásra. Az 500mm-er feletti dobok ára mindig egyedi számolás alapján kerül megállapításra. Ezzel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét.

LAMELLÁK ALUINIZÁLT ANYAGBÓL:

A lamellák a dobok lezárására, ill a belső szerkezet kialakításának segítségére szolgálnak, a dobban lévő terek elválasztására használjuk. Ez tartja, merevíti a belsőben a csöveket, a perforáltat ill. megakadályozza a gyapot kiürülését. A lamella a palásthoz illesztett a lukasztása bármilyen méretű és elrendezésű lehet. A lukasztásnak, ha nincs különleges szerszám igénye nincs külön költsége. Az anyaga lehet hagyományos aluplatírozott, ill. rozsdamentes is.

PERFORÁLT CSŐ VAS ÉS RM ANYAGBÓL:

A perforált csövek, 3mm-es lukosztású lemezből hengerelt kivitelben kerülnek legyártásra. A perforált csövek 500mm hosszban készülnek, de a legyártásuk rendelésre, ettől a mérettől eltérően is lehetséges. Az átmérők a belső átmérőkre utalnak, és a meglévőktől eltérhetően rendelhetőek. A rozsdamentes anyagból készült perforált csöveket, nem tartunk raktáron, csak rendelésre készítjük el. 500mm-nél nagyobb perforált legyártása felárral lehetséges

FLANSNI TALPAK:

A csatlakozók legyártása egyedi kivitelben és méretben is lehetséges. A kúpok és stucniknál és a talpaknál is egyaránt. Egyedi flansni talpak legyártása minta, vagy tömítés alapján történhet. A talpaknál a csőméret a hozzá illesztett csőméretet jelenti.

RM CSŐ ÁRAK, HAJTÁSA CNC GÉPPEL:

A cső hajtása több féle gépen történhet. A hajtás költsége a gép típusától függően változik. A csőhajtások adott méretű, átmérőjű görgőkön történnek minden típusú hajtógépen a gép szerszámozottságának megfelelően, attól eltérni nem tudunk. A csőhajtást minta vagy rajz alapján tudjuk kivitelezni, ha a minta vagy rajz alapján a hajtás egyéb előmunkálatokat igényel, sablonozás, mintázás (esetleg a nem megfelelő minta miatt), akkor azért a mindenkori rezsióradíj alapján külön összeget számolunk fel.

RM PATENTÍVEK:

A patentíveket kizárólag 90fokos szögben tartunk, rádiuszuk eltérő a méretnek megfelelően.

A ROZSDAMENTES ALKATRÉSZEK (CSÖVEK, PATENTÍVEK) ÁRAI TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! AZ AKTUÁLIS ÁRAKRÓL ÉS A RAKTÁRKÉSZLETRŐL, ÉRDEKLŐDJÖN CÉGÜNKNÉL!

Kérdése van? Írjon nekünk!

Back to top